Colian Logistic

  COLIAN LOGISTIC tel.: (61) 646 00 91
 


Spółka Colian Logistic jest częścią grupy kapitałowej Colian S.A., która skupia firmy producenckie oraz znane marki napojów, przypraw i słodyczy. Niektóre z naszych zakładów zostały założone już w XIX wieku a ich historia przeplatała się ze zmienną historią naszego kraju. Firmy te ulegały przeobrażeniom, modernizacjom i systematycznemu unowocześnianiu. Z czasem łączyły się by ostatecznie w 2008 roku osiągnąć dotychczasową strukturę holdingową, stając się znaczącym producentem wyrobów spożywczych oraz jednym z największych producentów wyrobów cukierniczych w Polsce. Obecnie grupa Colian S.A. skupia tak popularne marki, jak Grześki, Jeżyki, Familijne, Jutrzenka, Goplana, Akuku, Hellena, Appetita, Siesta oraz wiele innych.

Wraz z rozwojem naszej grupy wzrastało również znaczenie logistyki. Zarządzanie zaopatrzeniem, przepływami produkcyjnymi, magazynowaniem oraz dystrybucją dotyczącą wielu lokalizacji, wymagało odpowiednich umiejętności. Rynek ulegał zmianom, wymagania klientów rosły, a wraz z nimi przeobrażała się nasza logistyka oraz spedycja. W końcu pojawiła się potrzeba stworzenia profesjonalnego centrum logistycznego. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie powołaliśmy do życia firmę realizującą usługi logistyczne. I tak już od 1 lipca 2009 roku - firma logistyczna Colian Logistic sp. z o.o. realizuje z powodzeniem swoją działalność operacyjną.

Centrum Logistyczne Colian Logistic oferuje:

 • usługi spedycyjne oraz transport (krajowy i międzynarodowy, w tym również transport chłodniczy),
 • konfekcjonowanie,
 • komisjonowanie,
 • usługi magazynowe,
 • wynajem magazynów (do dyspozycji naszych klientów oddajemy dwie dogodnie usytuowane powierzchnie magazynowe w Poznaniu oraz w Kostrzynie Wielkopolskim),
 • organizację dostaw do magazynu dystrybucyjnego,
 • dystrybucję towarów do klientów,
 • gospodarkę opakowaniami zwrotnymi,
 • obsługę zwrotów i reklamacji,
 • obsługę klienta w zakresie przyjmowania zamówień oraz wystawiania faktur.

 


- Kliencie -
Jesteśmy firmą, której można zaufać, z którą warto nawiązać współpracę.
Spółka Colian Logistic funkcjonuje w grupie kapitałowej Colian S.A. skupiaj‘cej firmy producenckie i znane marki słodyczy, przypraw i napojów. Historia niektórych  naszych  zakładów sięga XIX wieku  i przeplatała się ze zmienn‘ histori‘ kraju. Firmy ulegały przeobrażeniom, były unowoczeniane, ł‘czyły się i ostatecznie od połowy 2008 roku funkcjonuj‘ w ramach dotychczasowej struktury holdingowej staj‘c się znacz‘cym  producentem wyrobów spożywczych i jednym z głównych producentów wyrobów cukierniczych w Polsce. W portfolio grupy znajduj‘ się obecnie takie uznane marki jak Grzeki, Familijne, Jeżyki, Akuku, Jutrzenka, Goplana, Hellena, Appetita, Siesta i inne.
Wskutek rozwoju grupy wzrastało znaczenie logistyki. Zarz‘dzanie zaopatrzeniem, magazynowaniem, przepływami produkcyjnymi oraz dystrybucj‘ dotycz‘c‘ wielu lokalizacji, wymagało specjalistycznych umiejętnoci. Zmieniał się rynek, rosły wymagania klientów, przeobrażała się nasza Logistyka.
Na bazie tych wieloletnich dowiadczeń podjęlimy decyzję o powołaniu firmy realizuj‘cej usługi logistyczne. 1 lipca 2009r rozpoczęła działalnoć operacyjn‘ firma logistyczna, Colian Logistic sp. z o.o.